Årstræf 2012

Årets træf  i Club Renault Danois blev i år afholdt på Storebælt Camping og Feriecenter, beliggende ved siden af Storebæltsbroen, hvilket må siges at være meget centralt når man som os kom kørende fra det mørke jylland.

Turen fra nordjylland til Korsør havde taget noget længere tid end beregnet pga. kø diverse steder undervejs, men efter nøglen til hytten var blevet udleveret skyndte vi os op på cafeteriaet, som ligger ved siden af campingpladsen. Vi var bestemt ikke de eneste af træffets deltagere der benyttede den løsning og vi fik om rokeret et par borde så flere af os kunne side sammen.

Som altid blev træffet skudt igang med kaffe og kage fredag aften i de lånte lokaler, allerede fredag aften var der et stort fremmøde og snakken gik lystigt indtil dynerne kaldte, weekenden var trods alt først lige begyndt.

Lørdag morgen var der fælles morgenmad inden billerne bliv sat op på den åbne plads, dog var beliggendeheden lige ved storbælt garant for en luftig vind, men vi havde da heldigvis tørvejr det meste af tiden.

Der var et flot fremmøde i løbet af lørdagen og der var godt 20 fremmødte biler plus et par ikke-medlemmer, som kiggede forbi. De fleste årti’er fra 1960’erne og frem var repræsenteret og det gav andledning til mange gode snakke. Alle medlemernes biler fik udleveret et nummer og en stemmeseddel, således årets flotteste bil kunne blive kåret.

Lørdag formiddag er også lig klubbens generalforsamling, den afgående formand havde sendt en stand-in i form af Fru Sabat, Peer sad desværre selv i Indien og kunne derfor ikke deltage. Men heldigvis have Peer forberedt Fruen godt og vi fik i en flot stil formandens beretning (beretningen kan læses her). Peer har valgt at trække sig fra bestyrelsen efter mange års tro tjeneste i Klubbens farver – Tak for det, Peer. Resten af generalforsamlingen gik helt efter traditionen tro let og smertefri med flere klapsalver undervejs. I kan læse referatet her.

Club Renault Danois har fået sit første Æresmedlem, det var blevet indstillet til bestyrelsen at Frede Møller Madsen skulle udnævnes til æresmedlem, Frede har deltaget i samtlige årstræf igennem klubbens historie og dukker forsat trofast op uanset hvor i landet årets træf er. Det er naturligvis fuldt ud fortjent at Frede fik den flotte udnævnelse, sammen med et diplom.

Efter generalforsamlingen var der en gåtur i udsigt, campingfatter har været med i byggeriet af storebæltsbroen og siden hen opfyldning af havnebassinet, hvor campingpladsen ligger i dag. Han fortalte om hvordan byggeriet var set og nogle historier om ting der var sket undervejs i byggeriet. Det var spændende at høre og gåturen gav appetit til den fælles frokost.

cdr51

Sidst på eftermiddagen blev årets flottest bil kåret. Den tiltrædende formand (Flemming Bertelsen) fik sit første offentlig formand i form af udnævenelse og overrækkelse af præmierne.

Årets flotteste bil blev Jimmy Holms Renault Caravelle, som han står med her:

cdra4

Pladserne blev fordelt således:

1 præmie
Caravelle 1966  Ejet af Jimmy Holm, medlem 495
 2 præmie
Clio ejet af Christian Dorph-Petersen, medlem 655
3 præmie
R 19 Cabriolet  ejet af John Mortensen, medlem 654

Festmiddagen blev leveret af campingpladsens cafeteria og bød på helstegt pattegris med tilhør og inden kaffen blev det til en lille spadseretur for at hente desserten. Snakken gik lystig igennem hele aften og der er ingen tvivl om det for mange var et hyggeligt gensyn med deltagerne.

Søndag formiddag blev der efter fælles morgenmad sagt pænt forvel og tak for i år – med håbet om gensyn til næste år.

Flere billeder  fra årets træf kan ses her

Næste års træf er allerede under planlægning og vi håber at vi efter sommerferien kan præsentere hvorhenne i jylland træffets afholdes, samt tidspunktet, således i allerede der kan sætte kryds. Træffet arrangeres af Lars Knudsen i samarbejde med klubbens bestyrelse.

 

Skriv et svar