Referat fra Club Renault Danois’ generalforsamling 2014

Formanden byder velkommen, og starter med at forslå Peer Sabat som ordstyrer. Peer tager i mod valget . Peer Sabat konstatere at General forsamlingen er indvarslet lovligt.

 

Formandens beretning.

Klubben har i år holdt Nytårskur i for i Jylland frem for det traditionelle juletræf, det fungerede godt og bestyrelsens forslag er at vi fastholder dette frem for i November måned. Desuden opfordres det til vi får lavet et tilsvarende arrangement på Sjælland.

Ellers har klubben 30 års jubilæum og formanden mindes mange gode træf igennem årerne, siden den stiftende generel forsamling i 1984.

En levende hjemmeside hjemmeside kræver aktive medlemmer, der opfordres til at hjælpe med historier og andet – det modtages også gerne i håndskreven form.

 

Kommentarer til Formandens beretning.

Uffe Friis kommenterer at vi er en hyggeklub. Hjemmesiden fungerer bedre og bedre.

Vagn mener det er bedre med nytårskuren frem for juletræffet.

 

Fremlæggelse af regnskab:

Jimmy gennemgår regnskabet, der har været et overskud på ca. 2000 kr.

HC kommentere bankskiftet. Jimmy fortæller vi sparer 700 kr. på dette om året i gebyrer.

Forsamlingen godkender regnskabet med klapsalver

 

Kontingentet næste år, hvor forslaget er det forsætter uændret. Forsamlingen klapper.

 

Valg af Formanden: Forsamlingen genvælger Formanden.

Kassereren er ikke på valg i lige år.

 

Valg af suppleant: Morten Larsen forslåes og vælges med klapsalver

Valg af Revisior: Eduard genvælges med klapslaver

Valg er Revisor suppleant : Dorthe Sabat genvælges med klapsalver

 

Ingen indkommende forslag

 

Evt.

Fransk biltræf 15 juni på Gavnø.

Hjemmesiden – arrangementer sendes med hver mail – Janne arbejder.

Nils Dorph og Peer Sabat vil forsøge at arrangere juletræf/nytårs kur på Sjælland efter forsamlingen er blevet spurgt om de er interesseret.

Næste års træf er på Sjælland.

 

Skriv et svar