Program CRD træf 2017

Program træf 2017

Fredag den 19. maj:
Kl. 18.00: Vi tænder grillen. Tag selv mad og drikkevarer med. Samt service. Vi har kun pap og plastik.
Kl. 21.00: Aftenskaffe

Lørdag den 20. maj:
Kl. 8.00-9.00: Morgenmad
Kl. 9.30-10.00: Opstilling af biler
Kl. 11.00: Generalforsamling
Kl 11.30: Ekstra Ordinær Generalforsamling
Kl. 12.30: Frokost – klubben sørger for frokosten, medbring selv drikkevarer.
Kl. 15.00: Aflevering af Stemmesedler
Kl. 17.30: Kåring af Årets Flotteste bil.
Kl. 18.30: Fest middag, medbring selv drikkevarer. Samt medbring service. Vi har kun pap og plastik.

Søndag den 21. maj:
Kl. 8.00 – 9.00: Morgenmad
Kl. 11.00 Tak for denne gang

Helt efter traditionen kårer vi årets flotteste bil.
Aflever din stemmeseddel senest kl. 15.00 til Flemming eller Lars.

Generalforsamling

Årets Generalforsamling afholdes på
Vejlby Fed Camping
RIGELVEJ 1 DK-5500 MIDDELFART
Lørdag den 20. maj, 2017 kl. 11.00

Dagsorden lyder som følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af årskontingent.
5. Valg af formand. (hvert lige år)
6. Valg af kasserer. (hvert ulige år)- Lars modtager genvalg
7. Valg af suppleant.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Referat fra Træf 2017

Nyrup 28-5-17
Referat af generalforsamling i Club Renault Danois 20-5-17 på Vejlby fed camping.

1 . valg af dirigent : Egon , der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet .
2. Formadens beretning, kort gennemgang af årets aktiviteter, sommer og jule træf, hjemmeside. Godkendt
3. Regnskab . Fremlagt af Lars , revideret af eduard. (39 medlemmer og et æresmedlem) og godkendt
4. årskontingent : Fortsat 100,- / år . enighed om at de kommende træf skal være med mindre egenbetaling , gerne 100,- og at klubben betaler en større del.
5. Formanden , vælges næste år.
6.Valg af kasserer – Lars valgt
7. Suppleant -og ansvar for næste træf . Peer Sabat valgt
8. revisor – Jimmy valgt
9. Indkomne forslag : forslag til vedtægts ændring fra Uffe Friis, der ønskede at medlemmer skal kunne ekskluderes, hvis de udviser en adfærd der ikke er i clubbens ånd og bogstav. Der blev afholdt skriftlig afstemning , forslaget blev afvist – og hermed ingen grund til at afholde den varslede ekstra ordinære generalforsamling.
10 . Eventuelt : Snak om skandinavisk træf

Referent Nils Dorph-Petersen

Skriv et svar