Formandens Beretning, 2012

Formandens Beretning for 2011-2012.

 

Ja så er det første år gået efter vi fik ændret strukturen en hel del.

Planen var jo at al info mellem medlemmer og clubben skulle gå gennem vores hjemmeside.

Der var stor utilfredshed med den gamle hjemmeside, så under den ekstraordinære generalforsamling, stillede Janne sig til rådighed for at sætte en ny og bedre hjemmeside i gang. Janne har gjort et stort stykke arbejd med den nye hjemmeside, stort tak for det.

Da rygtet gik om en ny hjemmeside fik clubben en henvendelse fra formanden for Alpin clubben, Hans Winter. Alpin clubben stod også og manglede en brugbar hjemmeside og ville høre om vi Club Renault Danois vil samarbejde om en sådan fælles hjemmeside. Vi kunne dele arrangementer og gøre hjemmesiden mere levende, ved det at der var flere brugere. Og vi kunne alle sammen have glæde af hinandens historier op oplysninger om links og andre træf.

Vi holdt en møde hjemme hos Jimmy, med Janne, Flemming, Hans, Ejvind og undertegnede. Der blev de store linjer langt for samarbejdet og hvordan strukturen på hjemmesiden skulle være. En fælles forside og så to under sektioner, en for hver club hvor begge clubber selvfølgelig kunne se hvad der blev skrevet. Det ser ud til at hjemmesiden er blevet godt modtaget og næsten alle medlemmerne har ladet sig registrere. Det er jo planen at al information til medlemmerne skal komme gennem hjemmeside. Der er blevet sendt nogle nyheds breve ud siden den startede.

Vi mangler dog stadigvæk nogle medlemmer som skal give os deres mail adresse, så alle til sidst er på vores medlemsliste.

Clubben har i 2011 deltaget i Franskbiltræf på Gisselfeld slot, det var godt besøgt trods det dårlige vejr.

Vi var som altid på Nurburgring, og her var vejret næsten med os. Det var 19 gang Kurt og undertegnede var der nede, så i år skal vi fejre 20 gang, der er altid plads til ny ansigter der ned, bare sig til.

Lars Knudsen har igen i år stået for den Jyske jul, stor tak til Lars og håber det igen bliver jul i Jylland.

Af kommende arrangementer er efter dette årstræf, Franskbiltræf på Gisselfeld slot.

I september weekenden 21-22 vil Renault i Frankrig afholde Renault Festival omkring Paris. Søren Hyltoft fra Renault Danmark har tilbudt at give en middag i Paris om lørdagen til de Danske deltagere og vil forsøge at hjælpe med at finde et egnet sted at over natte. Det vil også blive arrangeret at vi alle kan holde til inden for samme område på træf pladsen. Jeg giver jer alle besked når der er noget, endeligt fra Søren. Jeg må lave en tilmeldings liste også så vi ved hvor mange of hvem. Det kunne måske være sjovt at køre sammen der ned, som vi gjorde i 1998 til Renaults 100 års jubilæum.

 

Vi fik at vide af Tommy Lind at Renault Festival er flyttet til næste år 2013 i Juli mdr. mere information vil komme på hjemmesiden.

 

Peer Sabat

Skriv et svar