Referat, Generalforsamling 2012

Referat af general forsamling CRD den 2-6-12

 

 

Valg af dirigent : Eduard Rasmussen blev valgt.

 

Der herefter konstaterede  at generalforsamlingen var varslet ifølge vedtægterne og at denne hermed var lovlig.

 

Formandens beretning : Peer var forhindret i at deltage ,men havde sendt Hustruen Dorte , der fremlagde beretningen – se bilag.

Beretningen blev godkendt , men en enkelt kommentar.

 

Regnskabet blev fremlagt af Jimmy – se bilag og godkendt.

 

Kontingent fastsat til 100 kroner uændret.

 

Som ny formand blev valgt Flemming (Ålborg) Bertelsen.

 

En meget stor tak til den afgående formand Peer for hans utrættelige virke for clubben.

 

Det blev besluttet at holde næste årstræf i Jylland, og at Lars Knudsen står for dette arrangement. Således at clubbens 30 års jubilæum kan afholdes på fyn i 2014.

 

Eventuelt : bestyrelsen havde besluttet at gøre Frede Møller Madsen til æresmedlem, hvilket han fik et diplom på. En meget rørt Frede sagde herefter tak.

 

Referent Nils Dorph-Petersen, 449

Skriv et svar